Putno- zdravstveno osiguranje u menjačnicama EURO5!

Mi vas stvarno štitimo !

  • Putujte sigurno
  • Osiguranje u zadnji čas tu smo za vas svih 7 dana u nedelji od 08 do 22h
  • Poklon iznenađenja

INDIVIDUALNO, PORODIČNO, MULTI I GRUPNO PUTNO OSIGURANJE 

– Sigurno putovanje od 3. Meseca do 86 Godina.
– Sve zemlje sveta osim SAD, Kanade, Australije, Novog Zelanda I Japana, osigurana suma do 30 000 eur.
– Sve zemlje sveta uključujući SAD, Kanadu, Australiju, Novi zeland I Japan, osigurana suma do 15 000 eur *franšiza 20 % (obavezno učešće osiguranika u šteti)

VRSTE OSIGURANJA :
STANDARDNA  (cena zavisi od uzrasta I broja dana putovanja)
GOLD (cena standardna + 30 %)
GREEN (cena standardna + 50 % + *245 rsd (*nadoknada zbog bolničkog lečenja u trajanju od najmanje 72h)

VRSTE POLISA:
INDIVIDUALNA – (3. Mes. – 18god najveći brj dana 183; 18-70god 183-365 u slučaju privremenog boravka tj. školovanja u inostranstvu ; 70-86god 30 dana);
PORODIČNO– (1roditelj + 1dete;1r+2d;1r+3d;2r+1d;2r+2d;2r+3d, najveći broj osiguranih dana 183)
MULTI (individualno putovanje sa više ulazaka) – Čak 180 dana u toku jedne godine do 70 godina starosti, 70-86god 30 dana kod svih zemalja Sveta uključujući SAD, Kanadu, Australiju, Novi zeland I Japani 30 dana 70-80 god 30 dana kod Svih zemalja sveta osim SAD, Kanade, Australije, Novog Zelanda I Japana;
GRUPNO– Čak 183 dana do 70god starosti, 70-86god 60 dana;
U slučaju putovanja zbog sportskih aktivnosti I rizičnih poslova u zemljama širom sveta standardna cena + 100% doplata.