Adresa:
Topličina br 2. , Niš
Za sve informacije
018/240099

060/4147337

064/3736881

Radno vreme:
Radnim danima: od 08:00h do 16h
Subotom: od 08:00h do 15:00h

Izdavanje dozvole za upravljanje tuđim motornim vozilom u inostranstvu

Dozvola za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu (DTV) izdaje se na obrascu utvrđenom od strane međunarodnih organizacija AIT i FIA. DTV služi kao dokaz da vozač može da putuje tuđim vozilom u inostranstvo, na osnovu ovlašćenja potpisanog od strane vlasnika vozila. Obrazac DTV je žute boje, formata A5, sa tekstom na srpskom, francuskom i engleskom jeziku. Leva unutrašnja strana predstavlja ovlašćenje za upravljanje tuđim vozilom koje daje vlasnik vozila, a desna unutrašnja strana predstavlja samu dozvolu za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu. Cena ove dozvole iznosi 1500 rsd. Rok važenja ovlašćenja je najvše godinu dana osim u slučaju kada je rok za isticanje saobraćajne dozvole kraći od godinu dana, u tom slučaju ovlašćenje važi isto koliko i saobraćajna dozvola. Takođe rok za korišćenje tuđeg motornog vozila u inostranstvu može biti manji od godinu dana ukoliko je to predviđeno ugovorom ili drugim pravnim aktom.

Dokumenta potrebna za izdavanje DTV:

  1. Važeća lična karta vlasnika vozila
  2. Važeća putna isprava (pasoš) korisnika vozila
  3. Saobraćajna dozvola za vozilo
  4. Ukoliko je vlasnik vozila lizing kuća neophodno je doneti na uvid ugovor u kome je obavezna klauzula o davanju odobrenja krajnjem korisniku kako o upravljanju vozilom u zemlji tako i u inostranstvu.
  5. Ukoliko je vozilo u vlasništvu pravnog lica neophodno je doneti na uvid memorandum (original) koji se odlaže u arhivu. Obavezni činioci memoranduma su podaci o pravnom licu (naziv, mesto firme, pib, potpis vlasnika i pečat firme) kao i klauzula o odobrenju korišćenja motornog vozila krajnjem korisniku kako u zemlji tako i u inostranstvu.***Napomena. Originalna dokumenta se moraju doneti na uvid i biće naplaćeno očitavanje lične karte vlasnika i saobraćajne dozvole vozila i štampanje pasoša korisnika. Očitavanje se naplaćuje 20 rsd, štampa se naplaćuje 15 rsd. Možete naravno sami doneti i očitana dokumenta i fotokopiju dokumenata potrebnih za izradu, ali ukoliko očitavate LK to mora biti na datum izrade samog dokumenta.