ISPLATA GOTOVINE

Isplata gotovine je moguća na svim šalterima menjačnica EURO 5, a zahvaljujući poslovnoj saradnji sa PaySpot-om. Bez čekanja, svakim radnim danom, kao i u danima vikenda u vremenu od 08 00 do 22 00 časa, možete podići gotov novac u bilo kojoj od naših menjačnica. Novac se isplaćuje isključivo u dinarima (RSD).

Prilikom podizanja gotovine neophodno je dostaviti na uvid važeći lični dokument vlasnika kartice (ličnu kartu ili pasoš).

Napomena: banka izdavalac kartice može da naplati naknadu za isplatu gotovine na našem šalteru u skladu sa svojom tarifom. O visini tarife možete se informisati kod Vaše poslovne banke.

UPLATE

Uplata podrazumeva izvršenje novčane uplate na račun u dinarskoj protivvrednosti, kao i plaćanje svih računa od strane fizičkih lica (svih rezidenata). Novčane uplate možete obavljati u svim menjačnicama EURO 5, uz NAJNIŽE PROVIZIJE u gradu. Garantujemo da će Vaš novac „stići“ na željeni račun u što kraćem roku, odnosno za manje od 15 minuta svakim radnim danom. U vremenu od 08 00 do 22 00 časa, zahvaljujući efikasnom sistemu poslovanja svih menjačnica EURO 5, možete brzo, lako i bez čekanja izvršiti Vašu novčanu uplatu. Za uplate čiji je iznosi preko 1 000 EUR u dinarskoj protivvrednosti (po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan realizacije), neophodno je da uplatilac dostavi na uvid šalterskom službeniku neki od važećih ličnih dokumenata (ličnu kartu ili pasoš).

Ukoliko uplatu vrši lice u ime uplatioca, treba da pokaže na uvid jedan od svojih važećih ličnih dokumenata, ali i važeći lični dokument uplatioca. Pored usluga koje pružamo fizičkim licima, nudimo i mogućnost uplate pazara od strane pravnih lica.

Efikasno i bez čekanja u redovima, nudimo Vam i mogućnost plaćanja karticom. U tom slučaju, neophodno je da kod sebe imate važeći lični dokument vlasnika kartice (ličnu karti ili pasoš).

Napomena: na POS terminalima svih menjačnica EURO 5, ne vrši se klasično plaćanje karticom, već transakcija isplate gotovine. Banka izdavalac kartice može da naplati naknadu za isplatu gotovine na našem šalteru u skladu sa svojom tarifom. O visini tarife možete se informisati kod Vaše poslovne banke.