U svim menjačnicama EURO 5, u toku celog radnog vremena, možete koristiti i usluge:

 

  • fotokopiranja svih sadržaja koji su Zakonom dozvoljeni – A 4 i A 3 format;
  • štampanja svih sadržaja koji su Zakonom dozvoljeni – A 4 format;
  • koričenja i
  • očitavanja ličnih dokumenata sa čipom: ličnih karata, vozačkih dozvola i zdravstvenih knjižica.

 

 Naziv usluge  Cena
 Fotokopiranje A4 1-20 stranica  9 din.
 Fotokopiranje A4 21-50 stranica  7 din.
 Fotokopiranje A4 51-100 stranica  5 din.
 Fotokopiranje A4 101 i više stranica  3 din.
 Štampanje A4 1-20 stranica  12 din.
 Štampanje A4 21-50 stranica  9 din.
 Štampanje A4 51-100 stranica  6 din.
 Štampanje A4 101 i više stranica  4 din.
 Očitavanje dokumenata  20 din.
 Skeniranje dokumenata  20 din.
 Folija  30 din.
 Karton  30 din.
 Spirala 8mm  30 din.
 Spirala 12mm  35 din.
 Spirala 16mm  40 din.
 Spirala 20mm  45 din.
 Spirala 22mm  50 din.
 Fotokopija A3 1-20 stranica  17 din.
 Fotokopija A3 21-50 stranica  15 din.
 Fotokopija A3 51-100 stranica  12 din.
 Fotokopija A3 101 i više stranica  10 din.

U menjačnicama EURO 5, verovali ili ne, vršimo i druge mnogobrojne besplatne usluge, i to:

  • Proveru Vaših novčanica bilo koje valute, koje Vam po želji možemo razmeniti na svim našim lokacijama. Službenik će Vam odmah, nakon izvršene provere i potvrde o ispravnosti, vratiti novac. Prilikom otkrivanja falsifikovanog novca neizbežno je pokretanje procedure u vezi sa datom situacijom. Ukoliko Vi niste falsifikator novčanice, nemate razloga za brigu. Prepustite se standardnoj proceduri. Dužni ste da predate lični dokument službeniku i sačekate nadležne organe za pokretanje procedure. S obzirom na posedovanje kamera najnovije generacije,  zbegavanje procedura je nemoguće. Organi MUP-a Republike Srbije, zaduženi za ovaj vid problema, doći će do samog krivca u zajedničkoj saradnji sa Vama. Ova procedura je propisana Zakonom Republike Srbije.
  • Usitnjavanje novca svih valuta.