Pokažite službeniku menjačnice EURO 5 važeći lični dokument.

 • Potrebno je da sa sobom imate očitanu ličnu kartu, očitana na dan kada planirate slanje novca
  -ukoliko je lična karta bez čipa- onda fotokopiju lične karte,
  -ukoliko je u pitanju pasoš – onda fotokopija pasoša.

 

 • Navedite ime i prezime primaoca i zemlju u koju šaljete novac.
 • Predajte novac koji želite da pošaljete i platite nadoknadu za transfer.
 • Dobićete potvrdu sa kontrolnim brojem transfera novca (MTCN), koji je u nekim zemljama neophodan za podizanje novca.
 • Pozovite primaoca i obavestite ga o podacima koji su mu neophodni za podizanje novca, i to:
  1) ime i prezime pošiljaoca;
  2) zemlju iz koje je poslat novac (obavezno i ime grada ukoliko se novac
  šalje iz SAD ili Meksika);
  3) očekivani iznos;
  4) kontrolni broj transfera novca (MTCN).

Napomena: limit za slanje novca iznosi 700.000 RSD po transakciji i 1.200.000 RSD mesečno po pošiljaocu.

SLANJE U SRBIJI 

 Iznos za slanje (RSD)  Naknada (RSD)
0,01 – 2.000,00 99,00
2.001,00 – 5.000,00 150,00
5.001,00 – 8.000,00 200,00
8.001,00-700.000,00 2,5%

 

NAKNADA ZA SLANJE U CRNU GORU, BOSNU I HERCEGOVINU, HRVATSKU I MAKEDONIJU

 Iznos za slanje (RSD)  Naknada (RSD)
 0,01 – 6.400,00  660,00
 6400,01 – 12.800,00  950,00
 12.800,01 – 25.500,00  1.450,00
25.000,01 – 42.000,00  1.900,00
 42.000,01 – 64.000,00  2.500,00
 64.000,01 – 83.500,00  3.800,00
 83.500,01 – 90.000,00  4.000,00
 90.000,01 – 105.000,00  4.300,00
 105.000,01 – 125.000,00  4.550,00
 125.000,01 – 150.000,00  4.850,00
 150.000,01 – 175.000,00  5.050,00
 175.000,01 – 200.000,00  5.300,00
 200.000,00 – 230.000,00  5.500,00
 230.000,01 – 700.000,00  8.900,00

 

NAKNADA ZA SLANJE U SVE OSTALE ZEMLJE

 Iznos za slanje (RSD)  Naknada (RSD)
 0,01 – 8.300,00  800,00
 8.300,01 – 16.000,00  1.500,00
 16.000,01 – 26.000,00  2.200,00
 26.000,01 – 32.000,00  2.600,00
 32.000,01 – 41.000,00  3.300,00
 41.000,01 – 55.000,00  3.700,00
 55.000,01 -60.000,00  4.000,00
 60.000,01 – 84.000,00  4.300,00
 84.000,01 – 90.000,00  5.300,00
 90.000,01 -105.000,00  5.800,00
 105.000,01 – 125.000,00  6.300,00
 125.000,01 – 150.000,00  6.800,00
 150.000,01 – 175.000,00  8.100,00
 175.000,01 – 200.000,00  8.400,00
 200.000,01 -230.000,00  8.700,00
 230.000,01 – 700.000,00  9.900,00