Adresa:
Topličina br 2. , Niš
Za sve informacije
018/240099

060/4147337

064/3736881

Radno vreme:
Radnim danima: od 08:00h do 16h
Subotom: od 08:00h do 15:00h

Izdavanje međunarodne vozačke dozvole

Međunarodna vozačka dozvola (u daljem tekstu MVD) se štampa na srpskom, francuskom, engleskom, španskom, ruskom i nemačkom jeziku. MVD se može izdati državljanima Republike Srbije i stranim državljanima koji poseduju važeću vozačku dozvolu koja je izdata u Republici Srbiji. Strani državljani moraju da imaju dokaz o boravku ili prebivalištu u Republici Srbiji. MVD se ne može izdati po osnovu probne vozačke dozvole. Međunarodna vozačka dozvola se izdaje na najduži rok od 3 godine osim u slučaju kada je istek vozačke dozvole kraći od 3 godine. U tom slučaju MVD će važiti onoliko koliko važi vozačka dozvola.

Potrebna dokumentacija za izdavanje:

  1. Važeća lična karta – na uvid
  2. Važeća vozačka dozvola, na osnovu koje se zahteva izdavanje MVD-a, kao i fotokopija te dozvole
  3. 2 fotografije formata 35 mm x 45 mm koje ispunjavaju uslove za izdavanje vozačke dozvole
  4. Dokaz o uplati propisane naknade (uplatu takođe možete izvršiti kod nas). Uplatu podrazumeva pre svega plaćanje samog dokumenta i to iznosi 2000 rsd. Pored navedenog neophodno je uplatiti i republičku administrativnu taksu u iznosu od 810 rsd

***Napomena. Originalna dokumenta se moraju doneti na uvid i biće naplaćeno očitavanje lične karte vlasnika i štampanje vozačke dozvole. Očitavanje se naplaćuje 20 rsd, štampa se naplaćuje 15 rsd. Možete naravno sami doneti i očitana dokumenta i fotokopiju dokumenata potrebnih za izradu, ali ukoliko očitavate LK to mora biti na datum izrade samog dokumenta.