PRIJEM NOVCA

  • Klijenti mogu da obave prijem novca samo u evrima, uz limit od 5 000 EUR po jednoj transakciji.
  • Novac je na raspolaganju odmah nakon slanja na svim lokacijama EURO 5 menjačnica.
  • Primalac Ria transfera može biti punoletno fizičko lice (rezident i nerezident), koje poseduje važeći lični identifikacioni dokument: ličnu kartu, pasoš ili izbegličku legitimaciju, odnosno legitimaciju raseljenog lica koju pokazuje na uvid službeniku menjačnice EURO 5.

ŠTA VAM JE NEOPHODNO DA BI SE NOVAC PODIGAO?

  • Pošiljalac novca treba da dostavi primaocu sredstava informaciju o PIN broju transakcije, kao i ime i prezime pošiljaoca.
  • Podizanje novca putem Ria transfera, obavlja se ličnim prisustvom primaoca u bilo kojoj od menjačnicama EURO 5.

PRIMALAC SREDSTAVA TREBA DA ZNA SLEDEĆE PODATKE:

  • Ime i prezime pošiljaoca.
  • Jedanaestocifreni PIN broj transakcije koji se generiše u RIA sistemu prilikom slanja novca (svaka novčana transakcija poseduje svoj jedinstveni PIN broj).
  • Nakon prezentacije neophodnih i verodostojnih podataka od strane primaoca, službenik menjačnice će isplatiti novac i izdati potvrdu o isplati.

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA

  • Za rezidente: lična karta, pasoš, izbeglička legitimacija, ili legitimacija raseljenog lica.
  • Za nerezidente: pasoš.

Napomena: putem RIA trenutno je moguć samo prijem novca u Srbiji, budući da zakonska regulativa trenutno ne dozvoljava slanje novca na ovaj način van naše zemlje.