PRIJEM NOVCA

 • Klijenti mogu da obave prijem novca samo u evrima, uz limit od 5 000 EUR po jednoj transakciji.
 • Novac je na raspolaganju odmah nakon slanja na svim lokacijama EURO 5 menjačnica.
 • Primalac Ria transfera može biti punoletno fizičko lice (rezident i nerezident), koje poseduje važeći lični identifikacioni dokument: ličnu kartu, pasoš ili izbegličku legitimaciju, odnosno legitimaciju raseljenog lica koju pokazuje na uvid službeniku menjačnice EURO 5.

ŠTA VAM JE NEOPHODNO DA BI SE NOVAC PODIGAO? 

 

 • Pošiljalac novca treba da dostavi primaocu sredstava informaciju o PIN broju transakcije, kao i ime i prezime pošiljaoca.
 • Podizanje novca putem Ria transfera, obavlja se ličnim prisustvom primaoca u bilo kojoj od menjačnicama EURO 5.

PRIMALAC SREDSTAVA TREBA DA ZNA SLEDEĆE PODATKE:

 • Ime i prezime pošiljaoca.
 • Jedanaestocifreni PIN broj transakcije koji se generiše u RIA sistemu prilikom slanja novca (svaka novčana transakcija poseduje svoj jedinstveni PIN broj).
 • Nakon prezentacije neophodnih i verodostojnih podataka od strane primaoca, službenik menjačnice će isplatiti novac i izdati potvrdu o isplati.

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA

 • Za rezidente: lična karta, pasoš, izbeglička legitimacija, ili legitimacija raseljenog lica.
 • Potrebno je da sa sobom imate očitanu ličnu kartu, očitana na dan kada planirate podizanje novca
  -ukoliko je lična karta bez čipa- onda fotokopiju lične karte,
  -ukoliko je u pitanju pasoš – onda fotokopija pasoša.
  Ukoliko nemate kod sebe očitani dokument ili fotokopiju u druga dva slučaja, mozete to odraditi i kod nas, cena očitavanja/fotokopije je 20 rsd za ovu uslugu i za to ćete uredno dobiti fiskalni račun.
 • Za nerezidente: pasoš.

Napomena: putem RIA trenutno je moguć samo prijem novca u Srbiji, budući da zakonska regulativa trenutno ne dozvoljava slanje novca na ovaj način van naše zemlje.