U svim menjačnicama EURO 5, u toku celog radnog vremena, možete koristiti i usluge:

 

  • fotokopiranja svih sadržaja koji su Zakonom dozvoljeni – A 4 i A 3 format;
  • štampanja svih sadržaja koji su Zakonom dozvoljeni – A 4 format;
  • koričenja i
  • očitavanja ličnih dokumenata sa čipom: ličnih karata, vozačkih dozvola i zdravstvenih knjižica.

 

NAZIV USLUGE CENA (rsd)
FOTOKOPIJA A4 1-20 STRANICA 15
FOTOKOPIJA A4 21-50 STRANICA 10
FOTOKOPIJA A4 51-100 STRANICA 7
FOTOKOPIJA A4 101 I VIŠE STRANICA 5
ŠTAMPANJE A4 1-20 STRANICA 15
ŠTAMPANJE A4 21-50 STRANICA 10
ŠTAMPANJE A4 51-100 STRANICA 7
ŠTAMPANJE A4 101 I VIŠE STRANICA 5
OČITAVANJE DOKUMENATA 20
SKENIRANJE DOKUMENATA 20
FOLIJA 30
KARTON 30
SPIRALA  8mm 30
SPIRALA 12 mm 35
SPIRALA  16mm 40
SPIRALA  20mm 45
SPIRALA  22mm 50
FOTOKOPIJA A3 1-20 STRANICA 17
FOTOKOPIJA A3 21-50 STRANICA 15
FOTOKOPIJA A3 51-100 STRANICA 12
FOTOKOPIJA A3 101 I VIŠE STRANICA 10
KOVERTA 10
PRIPREMA STRANICE 30
SLANJE E-MAILA 20
PROVIDNE FOLIJE 10
USLUGA GENERISANJA UPLATNICE 100

U menjačnicama EURO 5, verovali ili ne, vršimo i druge mnogobrojne besplatne usluge, i to:

  • Proveru Vaših novčanica bilo koje valute, koje Vam po želji možemo razmeniti na svim našim lokacijama. Službenik će Vam odmah, nakon izvršene provere i potvrde o ispravnosti, vratiti novac. Prilikom otkrivanja falsifikovanog novca neizbežno je pokretanje procedure u vezi sa datom situacijom. Ukoliko Vi niste falsifikator novčanice, nemate razloga za brigu. Prepustite se standardnoj proceduri. Dužni ste da predate lični dokument službeniku i sačekate nadležne organe za pokretanje procedure. S obzirom na posedovanje kamera najnovije generacije,  zbegavanje procedura je nemoguće. Organi MUP-a Republike Srbije, zaduženi za ovaj vid problema, doći će do samog krivca u zajedničkoj saradnji sa Vama. Ova procedura je propisana Zakonom Republike Srbije.
  • Usitnjavanje novca svih valuta.