PEYSPOT NET je usluga koju Vam pružA EURO 5. Reč je o transferu novca u zemlji. Neophodno je znati sledeće informacije: ime i prezime primaoca, broj mobilnog telefona primaoca, kao i grad u kome se primalac nalazi. Pošiljalac treba da poseduje važeći lični dokument i broj mobilnog telefona. Poželjno je znati i e-mail adresu primaoca na kojoj će on, odmah nakon izvršene uplate, biti obavešten o uplati. Novac se može slati, tj. primati na preko 300 različitih lokacija širom Srbije, uključujući i menjačnice EURO 5 u Nišu.

 

 Tarifni stav  Provizija za korisnike
 Nalog do 1.000 RSD  40 RSD
 Nalog od 1000,01 do 10.000 RSD  40 RSD + 0,5%
 Nalog od 10.000,01 do 299.999,99 RSD  40 RSD + 0,8%
 Nalozi od 300.000 RSD  150 RSD + 0,8%, max.5.000 RSD
 Hitan nalog do 1.000 RSD  190 RSD
 Hitan nalog od 1000,01 do 10.000 RSD  190 RSD + 0,5%
 Hitan nalog od 10.000,01 RSD  190 RSD + 0,8%, max.5.000 RSD
 Novčana doznaka u zemlji – PaySpot Net  2%, min.70 RSD, max.2.000 RSD
 Uplata pazara pravnih lica  0,25%, min.100, max.2.000 RSD